Skip to content

Πορίσματα της 5ης Συνάντησης των Προέδρων ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι.

Η 5η Συνάντηση των Προέδρων των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Astir-Egnatia στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Τρίτη, 16 Απριλίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, καταγράφηκε η κοινή αντίληψη των Προέδρων ότι τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές μονάδες ενίσχυσης της διεπιστημονικής έρευνας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών καθώς και τη διαμόρφωση διευρυμένων πολυθεματικών ερευνητικών ομάδων με συμμετοχή ερευνητών/τριών ακόμα και από διαφορετικά Ιδρύματα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΠΑΚΕΚ.

Μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων καταγράφηκαν η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, και κυρίως, η επιφυλακτικότητα της επιστημονικής κοινότητας να εμπιστευτεί και να αξιοποιήσει τα ΠΑΚΕΚ. H επιστροφή του 50% των κρατήσεων από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τα έργα/προγράμματα που υλοποιούνται στα ΠΑΚΕΚ ενδεχομένως να μην αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μεταφορά και υλοποίηση έργων/προγραμμάτων ερευνητικών ομάδων σε αυτά. Επιπλέον, διατυπώθηκε και ο προβληματισμός ότι αυτή η μορφή οικονομικής ενίσχυσης των ΠΑΚΕΚ θα μπορούσε να λειτουργήσει σε βάρος των εσόδων των ΕΛΚΕ περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων αυτών για άλλες ανάγκες του Ιδρύματος.

Επιπλέον ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε στην διάρκεια της συνάντησης σχετίζεται με την αδυναμία των ΠΑΚΕΚ στα οποία έχει ολοκληρωθεί η θητεία των Συμβουλίων Διοίκησης και έχουν προχωρήσει σε δημόσια πρόσκληση για την επιλογή Επιστημονικών Διευθυντών των Ερευνητικών Ινστιτούτο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία καθώς η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. (παράγραφος 3 του άρθρο 133 του ν. 4957/2022) το όποιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται. Για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση

Τέλος, προέκυψε η πρόταση, η οποία και έτυχε της αποδοχής του συνόλου των παρευρισκομένων, να διερευνηθεί η δυνατότητα οριζόντιας χρηματοδότησης απευθείας από το Υπουργείο για την ίδρυση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας, καλύπτοντας δαπάνες για εξοπλισμό καθώς και το λειτουργικό τους κόστος.

2ο Επιχειρηματικό FORUM “Καστοριά: Προκλήσεις Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης”

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Καστοριάς και η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς συνδιοργανώνουν το 2ο Επιχειρηματικό FORUM με τίτλο “Καστοριά: Προκλήσεις Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης”, το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή Φούρκα της Καστοριάς.

Το Forum αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρηματίες, ερευνητές και ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τις καινοτόμες πρακτικές για την επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή της Καστοριάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Π.Δ.Μ., την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.Ε.Π.) του Π.Δ.Μ., το Ινστιτούτο “Ανθρωπιστικών  Ερευνών” του ΠΑΚΕΚ “Τήμενος” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο “Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών” (ΠαιΜεΚΕΠ) της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο “Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το “Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ. και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στις 12 και 13 Απριλίου 2024. Το Συνέδριο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές/ερευνήτριες, διδάκτορες/διδακτόρισσες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες/διδακτόρισσες,  μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες και σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός του Συνεδρίου η παρουσίαση θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών για τον αντισταθμιστικό και μετασχηματιστικό ρόλο της εκπαίδευσης κατά τις κρίσεις του 21ου αιώνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://confeducrisis21st.eled.uowm.gr/

EIT Food- RIS Consumer Engagement Labs, 2024

Μια σημαντική δράση του Ερευνητικού Προγράμματος «EIT Food- RIS Consumer Engagement Labs, 2024» πραγματοποιείται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το EIT Food RIS Consumer Engagement Labs είναι μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες συν-δημιουργίας τροφίμων στην Ευρώπη. Το 2019-2023, οι διαδικασίες συν-δημιουργίας αφορούσαν 106 πάνελ καταναλωτών και 55 εταιρείες από 19 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εισαγάγουν στην αγορά 30 καινοτόμα προϊόντα διατροφής.  Το 2024 επιλέχθηκε από το EIT Food, το Consortium που ως επιστημονικός φορέας είναι το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας και  ως εταίρος-επιχείρηση, η επιχείρηση τροφίμων ΑΡΩΣΙΣ ΑΕ.

Η συν-δημιουργία των καταναλωτών είναι μια σημαντική διαδικασία μάθησης, μέσω της οποίας ένας συνδυασμός γνώσης, εμπειρίας ζωής, ποικίλων προσωπικών συστημάτων αξιών και προτιμήσεων θα μπορούσε να μετατραπεί σε καινοτόμες ιδέες και σχέδια προϊόντων. Οι συνεδρίες είναι διαδραστικές και ελκυστικές, δίνοντας τη δυνατότητα σε μη ειδικούς καταναλωτές να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά των προτιμώμενων τροφίμων τους, να επαναπροσδιορίσουν τις προσεγγίσεις στις διατροφικές ανάγκες και να αναπτύξουν νέους συνδυασμούς χαρακτηριστικών και νέων πλεονεκτημάτων. Η δραστηριότητα δίνει μεγάλη έμφαση στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και ενισχύει την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών σε διάφορες χώρες, που ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ειδικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτών των εργαστηρίων δημιουργικότητας και συν δημιουργίας προϊόντων τροφίμων, 25 φοιτητές και φοιτήτριες, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας συν δημιουργίας τροφίμων στην Ευρώπη, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην αγορά καινοτόμων προϊόντων διατροφής.

Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα τους καθοδηγήσουν και θα τους ενθαρρύνουν στη δημιουργική διαδικασία.

Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού με μια πραγματικά μεγάλη και επώνυμη εταιρία τροφίμων την ΑΡΩΣΙΣ ΑΕ, που εδρεύει στην Καστοριά και η οποία πρόκειται να υλοποιήσει την ιδέα του προιόντος που θα αναπτυχθεί σε αυτά τα εργαστήρια και να το εισάγει στην αγορά μέσα από τα δικά της δίκτυα διανομής.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητρές/τριες να συνεργαστούν με μεγάλη επώνυμη επιχείρηση τροφίμων στο σχεδιασμό ενός νέου σνακ.

  • 4 διαφορετικές ομάδες καταναλωτών/φοιτητών
  • 6 εργαστήρια/συναντήσεις διάρκειας από 90-150min το καθένα
  • Χρονική διάρκεια: από 15/4/2024 έως 10/6/2024
  • Βεβαίωση Συμμετοχής στα EIT food –RIS Consumer Engagement Labs,2024
  • Σούπερ Δώρα Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες

https://www.eitfood.eu/projects/ris-consumer-engagement-labs#overview-of-consumer-engagement-labs

Ή επικοινωνήστε με την συντονίστρια της δράσης Δρ. Ασπασία Βλάχβεη avlahvei@uowm.gr, 6946001473

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στα Consumer Engagement Labs παρακαλώ κάντε την εγγραφή σας 

ΕΔΩ

Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργική διαδικασία μαζί σας!

Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» (Θεματική Ενότητα «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση») του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα: «Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη», από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παγκόσμια κοιτίδα για την ελληνική γλώσσα


Με θετικό πρόσημο και εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκλήρωσε τις εργασίες του το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο “Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”, που συνδιοργανώθηκε από φορείς τριών ηπείρων και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας “ΤΗΜΕΝΟΣ” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ και  το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών  του Macquarie University, Σίδνεϊ.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκαν πάνω από 130 ενδιαφέρουσες  εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και ερευνητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,  διδάκτορες, στελέχη της εκπαίδευσης, στελέχη ομογενειακών φορέων, και Εκπαιδευτικούς  σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μέσω του Συνεδρίου δόθηκε η δυνατότητα να ενώσουν τις φωνές τους Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των τεσσάρων ηπείρων που εκπονούν προγράμματα ελληνικών σπουδών.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία  να ανταλλάξουν απόψεις,  να συνομιλήσουν  και να αναστοχαστούν πάνω σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα καθώς και να συζητήσουν για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες.

Κατά την εναρκτήρια ημέρα του Συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ζέτα Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

Έργο “SOLVE”: Διασυνοριακή συνεργασία για τη βελτίωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας

Συνάντηση εργασίας του έργου “SOLVE” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg–IPACBC διοργάνωσαν στη Ρώμη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη βελτίωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας και δίνοντας έμφαση σε διασυνοριακές δράσεις διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών.

Υπό το συντονισμό του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Μπακούρου, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμόδιων Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Αρχών, της Αστυνομικής Αρχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ καθώς και εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, των Διασωστών, στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η πρώτη μέρα περιλάμβανε επίσκεψη στη Σχολή Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Montelibretti – Vigili del Fuoco, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην διενέργεια ασκήσεων επί του πεδίου, σε προσομοιώσεις εκτάκτων περιστατικών και να επικεντρωθούν σε θέματα εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον αρμόδιο καθηγητή της Διαχείρισης Καταστροφών κ. Giovanni Laneve στην Μονάδα Διαχείρισης Καταστροφών του Πανεπιστημίου ‘La Sapienza’.

Έγιναν παρουσιάσεις των φορέων του έργου SOLVE, συμπεριλαμβανομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Πανεπιστήμιου της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Κέντρου Ανάπτυξης της Πελαγονίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με την ανταλλαγή απόψεων και προσέγγιση διαφορετικών πτυχών της πολιτικής προστασίας.

Το έργο “SOLVE” συνεχίζει την πορεία του στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην περιοχή και οι συντελεστές του αναμένουν μέσα από τις δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου τη συνέχιση των σχετικών δράσεων για την επίτευξη των κοινών στόχων.