Skip to content

Πορίσματα της 5ης Συνάντησης των Προέδρων ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι.

Η 5η Συνάντηση των Προέδρων των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Astir-Egnatia στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Τρίτη, 16 Απριλίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, καταγράφηκε η κοινή αντίληψη των Προέδρων ότι τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές μονάδες ενίσχυσης της διεπιστημονικής έρευνας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών καθώς και τη διαμόρφωση διευρυμένων πολυθεματικών ερευνητικών ομάδων με συμμετοχή ερευνητών/τριών ακόμα και από διαφορετικά Ιδρύματα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΠΑΚΕΚ.

Μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων καταγράφηκαν η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, και κυρίως, η επιφυλακτικότητα της επιστημονικής κοινότητας να εμπιστευτεί και να αξιοποιήσει τα ΠΑΚΕΚ. H επιστροφή του 50% των κρατήσεων από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τα έργα/προγράμματα που υλοποιούνται στα ΠΑΚΕΚ ενδεχομένως να μην αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μεταφορά και υλοποίηση έργων/προγραμμάτων ερευνητικών ομάδων σε αυτά. Επιπλέον, διατυπώθηκε και ο προβληματισμός ότι αυτή η μορφή οικονομικής ενίσχυσης των ΠΑΚΕΚ θα μπορούσε να λειτουργήσει σε βάρος των εσόδων των ΕΛΚΕ περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων αυτών για άλλες ανάγκες του Ιδρύματος.

Επιπλέον ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε στην διάρκεια της συνάντησης σχετίζεται με την αδυναμία των ΠΑΚΕΚ στα οποία έχει ολοκληρωθεί η θητεία των Συμβουλίων Διοίκησης και έχουν προχωρήσει σε δημόσια πρόσκληση για την επιλογή Επιστημονικών Διευθυντών των Ερευνητικών Ινστιτούτο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία καθώς η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. (παράγραφος 3 του άρθρο 133 του ν. 4957/2022) το όποιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται. Για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση

Τέλος, προέκυψε η πρόταση, η οποία και έτυχε της αποδοχής του συνόλου των παρευρισκομένων, να διερευνηθεί η δυνατότητα οριζόντιας χρηματοδότησης απευθείας από το Υπουργείο για την ίδρυση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας, καλύπτοντας δαπάνες για εξοπλισμό καθώς και το λειτουργικό τους κόστος.

2ο Επιχειρηματικό FORUM “Καστοριά: Προκλήσεις Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης”

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Καστοριάς και η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς συνδιοργανώνουν το 2ο Επιχειρηματικό FORUM με τίτλο “Καστοριά: Προκλήσεις Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης”, το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή Φούρκα της Καστοριάς.

Το Forum αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρηματίες, ερευνητές και ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τις καινοτόμες πρακτικές για την επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή της Καστοριάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Π.Δ.Μ., την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.Ε.Π.) του Π.Δ.Μ., το Ινστιτούτο “Ανθρωπιστικών  Ερευνών” του ΠΑΚΕΚ “Τήμενος” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο “Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών” (ΠαιΜεΚΕΠ) της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο “Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ., το “Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ. και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στις 12 και 13 Απριλίου 2024. Το Συνέδριο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές/ερευνήτριες, διδάκτορες/διδακτόρισσες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες/διδακτόρισσες,  μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες και σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός του Συνεδρίου η παρουσίαση θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών για τον αντισταθμιστικό και μετασχηματιστικό ρόλο της εκπαίδευσης κατά τις κρίσεις του 21ου αιώνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://confeducrisis21st.eled.uowm.gr/