Συνάντηση εργασίας του έργου “SOLVE” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg–IPACBC διοργάνωσαν στη Ρώμη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη βελτίωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας και δίνοντας έμφαση σε διασυνοριακές δράσεις διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών.

Υπό το συντονισμό του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Μπακούρου, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμόδιων Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Αρχών, της Αστυνομικής Αρχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ καθώς και εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, των Διασωστών, στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η πρώτη μέρα περιλάμβανε επίσκεψη στη Σχολή Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Montelibretti – Vigili del Fuoco, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην διενέργεια ασκήσεων επί του πεδίου, σε προσομοιώσεις εκτάκτων περιστατικών και να επικεντρωθούν σε θέματα εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον αρμόδιο καθηγητή της Διαχείρισης Καταστροφών κ. Giovanni Laneve στην Μονάδα Διαχείρισης Καταστροφών του Πανεπιστημίου ‘La Sapienza’.

Έγιναν παρουσιάσεις των φορέων του έργου SOLVE, συμπεριλαμβανομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Πανεπιστήμιου της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Κέντρου Ανάπτυξης της Πελαγονίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με την ανταλλαγή απόψεων και προσέγγιση διαφορετικών πτυχών της πολιτικής προστασίας.

Το έργο “SOLVE” συνεχίζει την πορεία του στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην περιοχή και οι συντελεστές του αναμένουν μέσα από τις δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου τη συνέχιση των σχετικών δράσεων για την επίτευξη των κοινών στόχων.